Tinget 2019

Planeringen är nu i full gång för 2019 års skärgårdsting som kommer att handla om transporter till sjöss och på land.

Tinget hålls lördagen den 31 augusti 2019.

Mer information kommer.